PEGAR


PEGAR

PEGAR là một nhũ tương nhựa tổng hợp được phát triển cho các ứng dụng khác nhau như chất kết dính và các chất phụ gia cho vật liệu xây dựng. Với mục tiêu cung cấp các sản phẩm không gây độc hại cho mội trường, chúng tôi đã phát triển các loại không dung môi và gốc nước. Chất kết dính chất lượng cao của chúng tôi được sử dụng cho các mục đích khác nhau, từ việc sử dụng cho hộ gia đình đến phát triển đô thị.

 • PEGAR KV 15

  PEGAR KV 15

  Áp dụng cho các ứng dụng ghép gỗ , dán giấy.v.v...

  * Ngoại quan :           nhũ tương trắng

  * Độ nhớt ( mPas ) :  20.000 - 45.000

  * PH :                       4.0 - 6.0

  * Thành phần rắn ( % ) : 37.0 - 43.0

  * Đóng gói  :                  thùng 20kg - IBC 1100kg 

 • PEGAR KV19H PEGAR KV19H

  PEGAR KV19H

  Okal  , ván ép Flush , Cửa đi khung xương ốp ván liền mặt , tấm giấy tổ ong .v.v...

  * Ngoại quan :              nhũ tương trắng

  * Độ nhớt  ( mPas ) :     45.000 -65.000

  * PH :                         3.0 - 5.5

  * Thành phần rắn ( % ) : 32.0 - 36.0 

  * Đóng gói : thùng 20kg và IBC 1100kg

 • PEGAR KV52

  PEGAR KV52

  Ghép Finger , chốt  , mọng  .v.v...

  * Ngoại quan :                nhũ tương trắng 

  * Độ nhớt ( mPas ) :       4000 - 8000

  * Thành phần rắn ( % ) :  38.0 - 42.0

  * PH :                               3.5- 5.5

  * Đóng gói :                     thùng 20kg và IBC 1100kg

 • PEGAR KV52H

  PEGAR KV52H

  Ghép Finger , chốt  , mọng , laminate .v.v....

  * Ngoại quan :          nhũ tương trắng

  * Độ nhớt :              12.000 - 18.000

  * PH :                      3.5 - 5.5

  * Thành phần rắn :   38.0 - 42.00

  * Đóng gói :             thùng 20kg và IBC 1100kg

 • PEGAR 415

  PEGAR 415

  Dán cạnh túi giấy , bao bì …giấy kraft.v.v...

  * Ngoại quan :          nhũ tương trắng

  * Độ nhớt :               50.000 - 70.000 tại 30oC

  * PH :                       3.5 - 5.5 

  * Thành phần rắn ( % ) :              39.0 - 43.0

  * Đóng gói :                 thùng 20kg và IBC 1100kg

 • PEGAR KV 55

  PEGAR KV 55

  Dán veneer  , MDF , Okal .v.v...

  * Ngoại quan :             nhũ tương trắng 

  * Độ nhớt ( mPas )  :   35.000 - 55.000

  * PH :                         3.5 - 5.5

  * Thành phần rắn :      38.0 - 42.0

  * Đóng gói :               thùng 20kg và IBC 1100kg

 • PEGAR LJ 7074L

  PEGAR LJ 7074L

  Dùng cho dán cạnh túi giấy , sử dụng tốt trên các bề mặt polimer như OPP , PE , PP v.v...

  * Ngoại quan :                          nhũ tương trắng 

  * Độ nhớt   ( mPas )  :              4000 - 8000

  * PH :                                      6.0 - 8.0

  * Thành phần rắn  ( % )  :        46.0 - 50.0

  * Đóng gói :                             Thùng 18kg 

 • PEAGAR LS5023

  PEAGAR LS5023

  Nhũ Tương gốc nước dùng cho ngành sơn: Sơn ngội thất, Sơn ngoại thất, Sơn lót..

  * Ngoại quan :                nhũ tương trắng

  * Độ nhớt  ( mPas ) :        800

  * PH :                            8.8

  * Thành phần rắn ( % ) :    50 

  * Đóng gói :                   thùng 200kg